холистичен трейдинг

Представям търговската система ХИТ

Представям търговската система ХИТ

За 5 месеца тест на реална сметка тя показва отлични резултати. Със задоволство мога да споделя, че завърших успешен тестов период на търговската система за холистична интрадей търговия. Както бях споменал, освен класическия технически анализ, в нея ползвам и структурен анализ на ресурсите, които участват на пазара. Това правя на платформата МТ4 върху 15М с…

Контролът върху цената

Контролът върху цената

Действията на хората и парите зад графиката – нагледен пример за това как купувачи и продавачи си прехвърлят контрола върху цената. В следващите редове ще представя практическо използване на концепцията за холистичния трейдинг и структурния анализ. Считам, че това е  твърде наложително, тъй като много от колегите решиха, че той се базира само на използването на…

Индикаторите – любов непостижима

Индикаторите – любов непостижима

Вече почти един месец представям някои фрагменти от моята концепция за холистичния трейдинг, която увенчава личното ми индивидуално професионално развитие към настоящия момент. Част от нея се явява и структурния анализ – липсващо звено между фундамента и техниката. Напълно уверено смятам, че структурният анализ е изключително иновативен и полезен в практическо отношение. И най-вече –…

Структура и структурен анализ на пазара

Структура и структурен анализ на пазара

В холистичния трейдинг разглеждаме тенденции, настроения и сътресения Нека за момент да забравим думата тренд, макар това да е първото нещо, което трейдърите научават за пазара. От личен опит мога да ви уверя, че определението за тази ценова конфигурация по никакъв начин не помага на начинаещия да стане дълготрайно успешен. Дори напротив, макар тя да…

Тествам система за интрадей търговия

Тествам система за интрадей търговия

Тя е основана на холистичничния трейдинг и на „Уроци на трейдъра милионер“ Веднага след публикуването на Първи щрихи към холистичния трейдинг, трейдъри започнаха да ме питат дали в концепцията се включва и специфичен начин търгуване. Бързам да отговоря веднага и на всички: Да, имам система за холистичен трейдинг. Предвидил съм да я представя на вашето…

Първи щрихи към холистичния трейдинг

Първи щрихи към холистичния трейдинг

Давам си ясна представа, че холистичният трейдинг е разбиране и техника, напълно непознати за българските трейдъри. Затова тук ще се постарая да ви дам най-обща информация по въпроса, с изричната уговорка, че не мога да изчерпя темата в рамките на една статия, а още по-малко да ви покажа или науча как да търгувате холистично. По…

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Go Top