откъси от книгата

Вихрушка от пари и очаквания

Вихрушка от пари и очаквания

Вниманието ми е привлечено от странно прозрачно съоръжение, подобно на многостенна телефонна кабина. Отвътре има още един прозрачен цилиндър е, а на пода между тях са разхвърляни банкноти. Приближавам, за да го проуча, и точно в този момент един от посетителите влиза във вътрешния цилиндър, а служителят затваря вратата след него. В следващия момент се…

Нейно величество Графиката

Нейно величество Графиката

Повечето трейдъри полагат колосални усилия да изучат тънкостите на техническия анализ и възприемат себе си като механични изпълнители на някакви „зависимости”, които обаче далеч не гарантират сигурността, присъща на теоремите в математиката. Запомни, трейдърите НЕ губят пари от незнание на техническия анализ. Съсредоточаването върху линии, барове, индикатори и други помощни средства измества вниманието от същността…

Разчитай единствено на себе си!

Разчитай единствено на себе си!

– Знаеш ли, Стив, нещата с трейдърската практика са тотално объркани. Макар всички начинаещи да са наясно колко важен е ММ, те започват да го прилагат директно върху своята реална сметка. Учат се по време на битка и, напълно естествено, болшинството търпят поражение след поражение. – Вярно е, че никой не управлява парите си на…

Индивидуални стъпки към успеха

Индивидуални стъпки към успеха

По собствен път стигнах до извода, че никакви знания НЕ могат да те усъвършенстват, ако НЕ ги осмислиш, възприемеш и приложиш. А това е една самостоятелна работа, при която обучаваш самия себе си, налагаш си сам определени принципи и доизграждаш собствената си личност. Това занимание беше съпроводено от чести дискусии между обучаващия и ученика вътре…

Усърдия за моделиране на характера

Усърдия за моделиране на характера

Верен на своя принцип да опростявам нещата – продължава Тим, – ще разделя каляването на характера на три усърдия, които начинаещият трябва да положи върху себе си. Всяко едно от тези усърдия е съзнателно насилие на трейдъра върху собствения му характер, но, според моето твърдо убеждение, те са задължителни за членство в Клуба на печелившите….

В хармония със себе си

В хармония със себе си

И така, колеги, предстои ни още малко работа, преди окончателно да завършим семинара – подхваща Тим след обичайната обедна почивка. – Когато подготвях своята лекция, програмирането на успеха ми изглеждаше логически завършено след темата за самоконтрола. Нещо обаче ми подсказваше, че учебният материал трябва да има по-различен финал. Всичко, което ви разказах предишните дни, е…

Пуснете пазарът да влезе във вас

Пуснете пазарът да влезе във вас

Тим ме слуша много внимателно и съсредоточено. Не ме прекъсва нито с реплика, нито дори с мимика или жест. – Знаеш ли – казвам аз, – сигурен съм, че един ден ще постигна успех и ще вляза в лигата на печелившите трейдъри. А дори не искам и да си мисля колко време след това ще…

Всеки мери с финансовия си мащаб

Всеки мери с финансовия си мащаб

– В много голяма степен резултатите зависят от мисловната нагласа на трейдъра. Когото си отвориш позиция от 10 000 EURUSD, резултатът от нея се варира с центове, долари или десетки долари. Ако позицията ти обаче е не 10 хиляди, а 10 милиона EURUSD, цифрите в резултата ще бъдат 1000 пъти по-големи. Смяташ ли, че ти…

Кое е вашето предимство?

Кое е вашето предимство?

– Замислял ли си се, Стив, какво е твоето предимство пред останалите на пазара? – Това са моите знания – отговарям аз като по учебник. – Благодарение на дългогодишен емпиричен материал са отделени някои типични ситуации, които дават превес на очакванията за последващо развитие на цената. Като технически анализатор аз търся тези ситуации върху графиките…

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Go Top