откъси от книгата

Вихрушка от пари и очаквания

Вихрушка от пари и очаквания

Вниманието ми е привлечено от странно прозрачно съоръжение, подобно на многостенна телефонна кабина. Отвътре има още един прозрачен цилиндър е, а на пода между тях са разхвърляни банкноти. Приближавам, за да го проуча, и точно в този момент един от посетителите влиза във вътрешния цилиндър, а служителят затваря вратата след него. В следващия момент се…

Нейно величество Графиката

Нейно величество Графиката

Повечето трейдъри полагат колосални усилия да изучат тънкостите на техническия анализ и възприемат себе си като механични изпълнители на някакви „зависимости”, които обаче далеч не гарантират сигурността, присъща на теоремите в математиката. Запомни, трейдърите НЕ губят пари от незнание на техническия анализ. Съсредоточаването върху линии, барове, индикатори и други помощни средства измества вниманието от същността…

Разчитай единствено на себе си!

Разчитай единствено на себе си!

– Знаеш ли, Стив, нещата с трейдърската практика са тотално объркани. Макар всички начинаещи да са наясно колко важен е ММ, те започват да го прилагат директно върху своята реална сметка. Учат се по време на битка и, напълно естествено, болшинството търпят поражение след поражение. – Вярно е, че никой не управлява парите си на…

Индивидуални стъпки към успеха


Warning: getimagesize(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/trade4wi/smarttraders.eu/wp-content/themes/business-elite/inc/front/WDWT_front_functions.php on line 185

Warning: getimagesize(http://smarttraders.eu/wp-content/uploads/2016/03/01_стъпки.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/trade4wi/smarttraders.eu/wp-content/themes/business-elite/inc/front/WDWT_front_functions.php on line 185
Индивидуални стъпки към успеха

По собствен път стигнах до извода, че никакви знания НЕ могат да те усъвършенстват, ако НЕ ги осмислиш, възприемеш и приложиш. А това е една самостоятелна работа, при която обучаваш самия себе си, налагаш си сам определени принципи и доизграждаш собствената си личност. Това занимание беше съпроводено от чести дискусии между обучаващия и ученика вътре…

Усърдия за моделиране на характера

Усърдия за моделиране на характера

Верен на своя принцип да опростявам нещата – продължава Тим, – ще разделя каляването на характера на три усърдия, които начинаещият трябва да положи върху себе си. Всяко едно от тези усърдия е съзнателно насилие на трейдъра върху собствения му характер, но, според моето твърдо убеждение, те са задължителни за членство в Клуба на печелившите….

В хармония със себе си

В хармония със себе си

И така, колеги, предстои ни още малко работа, преди окончателно да завършим семинара – подхваща Тим след обичайната обедна почивка. – Когато подготвях своята лекция, програмирането на успеха ми изглеждаше логически завършено след темата за самоконтрола. Нещо обаче ми подсказваше, че учебният материал трябва да има по-различен финал. Всичко, което ви разказах предишните дни, е…

Пуснете пазарът да влезе във вас

Пуснете пазарът да влезе във вас

Тим ме слуша много внимателно и съсредоточено. Не ме прекъсва нито с реплика, нито дори с мимика или жест. – Знаеш ли – казвам аз, – сигурен съм, че един ден ще постигна успех и ще вляза в лигата на печелившите трейдъри. А дори не искам и да си мисля колко време след това ще…

Всеки мери с финансовия си мащаб

Всеки мери с финансовия си мащаб

– В много голяма степен резултатите зависят от мисловната нагласа на трейдъра. Когото си отвориш позиция от 10 000 EURUSD, резултатът от нея се варира с центове, долари или десетки долари. Ако позицията ти обаче е не 10 хиляди, а 10 милиона EURUSD, цифрите в резултата ще бъдат 1000 пъти по-големи. Смяташ ли, че ти…

Кое е вашето предимство?

Кое е вашето предимство?

– Замислял ли си се, Стив, какво е твоето предимство пред останалите на пазара? – Това са моите знания – отговарям аз като по учебник. – Благодарение на дългогодишен емпиричен материал са отделени някои типични ситуации, които дават превес на очакванията за последващо развитие на цената. Като технически анализатор аз търся тези ситуации върху графиките…

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Go Top