Блог

9 стъпки за постигане на набелязаните цели

9 стъпки за постигане на набелязаните цели

Откъсът е от книгата „Уроци на трейдъра милионер“, но стъпките са универсални, а не само за трейдинга Според моя ментор Тим, трейдърт трябва да си поставя нефинансови цели. Наистина, ние работим с пари и за пари, но нашите приходи са резултат от личните ни умения и решения и затова именно към усъвършенстване на уменията и…

ОТДЕЛЕТЕ 1 ЧАС И ЧУЙТЕ ТАЗИ КНИГА

ОТДЕЛЕТЕ 1 ЧАС И ЧУЙТЕ ТАЗИ  КНИГА

Разказ от първо лице за това, което действително ви очаква в света на големите пари. Макар да е посветена на трейдинга, книгата „Митове и реалност за търговията на финансовите пазари“ е предназначена за всички, които искат да вземат бъдещето в свои ръце – кроят планове за нов бизнес и проучват възможности за инвестиране. Има различни…

Дневната търговия е подход, а НЕ график на отваряне и затваряне

Дневната търговия е подход, а НЕ график на отваряне и затваряне

По темата за интрадей търговията може да се прочете много. Голяма част от тези неща обаче са съзнателно неверни или пък са писани от хора теоретици: „Интрадей търгуването на Форекс се използва обикновено, за да се елиминира плащането на такси като се държи отворена позиция за следващия ден.“ Пълна глупост: суапът е несравнимо по-малък от…

За ползата от загубите и фалитите

За ползата от загубите и фалитите

Майсторът се е провалил повече пъти, отколкото начинаещият е опитал. Тим току що ми е разказал една история, която е показателна за това, че  страхът от малките загуби много често ни довежда до големи финансови поражения. – Очевидно – самокритично започвам аз, – този „дефект” не е само у мен, след като има цял феномен,…

Тестът на системата ХИТ завършва с успех

Тестът на системата ХИТ завършва с успех

Добавям още един месец към тестовия период е още проценти към постигнатата доходност. Цифрите и диаграмата демонстрират устойчивост и висока успеваемост на системата ХИТ!   След края на първото Ателие за Холистичен Анализ и Търговия, много от участниците се поинтересуваха дали продължавам да търгувам по системата ХИТ и дали ще публикувам постигнатите от мен резултати…

Системата ХИТ – въпроси и отговори

Системата ХИТ – въпроси и отговори

Холистичната интрадей търговия бързо предизвика интерес заради постигнатите добри търговски резултати. Веднага след публикуване на информацията на успешния тест на търговската система ХИТ към мен започнаха да валят въпроси. По причина на моята активна популяризаторска работа и особено след издаването на поредицата от книги „Уроци на трейдъра милионер“ аз контактувам лично със стотици български трейдъри….

Представям търговската система ХИТ

Представям търговската система ХИТ

За 5 месеца тест на реална сметка тя показва отлични резултати. Със задоволство мога да споделя, че завърших успешен тестов период на търговската система за холистична интрадей търговия. Както бях споменал, освен класическия технически анализ, в нея ползвам и структурен анализ на ресурсите, които участват на пазара. Това правя на платформата МТ4 върху 15М с…

Контролът върху цената

Контролът върху цената

Действията на хората и парите зад графиката – нагледен пример за това как купувачи и продавачи си прехвърлят контрола върху цената. В следващите редове ще представя практическо използване на концепцията за холистичния трейдинг и структурния анализ. Считам, че това е  твърде наложително, тъй като много от колегите решиха, че той се базира само на използването на…

Индикаторите – любов непостижима

Индикаторите – любов непостижима

Вече почти един месец представям някои фрагменти от моята концепция за холистичния трейдинг, която увенчава личното ми индивидуално професионално развитие към настоящия момент. Част от нея се явява и структурния анализ – липсващо звено между фундамента и техниката. Напълно уверено смятам, че структурният анализ е изключително иновативен и полезен в практическо отношение. И най-вече –…

Структура и структурен анализ на пазара

Структура и структурен анализ на пазара

В холистичния трейдинг разглеждаме тенденции, настроения и сътресения Нека за момент да забравим думата тренд, макар това да е първото нещо, което трейдърите научават за пазара. От личен опит мога да ви уверя, че определението за тази ценова конфигурация по никакъв начин не помага на начинаещия да стане дълготрайно успешен. Дори напротив, макар тя да…

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Go Top