Menu Close

6 отговора за успеха на трейдъра

4 min to read

За да търгуваш на финансовите пазари няма почти никакви изисквания и затова към тази „лека и доходна“ работа се насочват всякакви хора. За това допринася и голямата достъпност на трейдинга – достатъчни са ти компютър, платформа за търговия и поне 100 долара в сметката. А отгоре на всичко, Интернет изобилства от огромно количество безплатна информация за това как да се печели на пазара.

help

Очевидно човек няма какво да се чуди. Големите пари са примамливо близо и бързото забогатяване изглежда напълно гарантирано. В тази посока са и внушенията на инвестиционните посредници. От техните рекламни послания чуваме, че трейдингът не е само за избрани и виждаме, че човек може да търгува дори без да нарушава блаженото си безделие. Четем и истории на хора, забогатели бързо и буквално от нищото.

Така ли е обаче в действителност?

Много скоро начинаещият трейдър разбира, че практиката изобщо не прилича на мечтите. Върху собствената си сметка разбира, че зад възможностите за печалби се крият и доста големи опасности от загуби. Започва да си дава сметка, че знанията, с които разполага, не му гарантират успех, но въпреки това продължава да търси Свещения Граал. Осъзнава, че трейдънгът е сложна работа и започва да плаща за обучение и стратегии на преуспели трейдъри.

Възможно ли е механично да се печели на пазара?

Преобладаващата част от обученията по трейдинг целят да дадат на своите курсисти някакъв алгоритъм от последователни действия, с който те да започнат дългосрочно да печелят на пазара? На пръв поглед, това изглежда много примамливо, защото подобни стратегии винаги са подплатени със стейтмънт впечатляващи резултати, които трябва да докажат тяхната успеваемост. А това придава смисъл и цел на обучението – този успех да бъде механично възпроизведен от кандидата за богатство.

По-успешен ли е робота от живия трейдър?

Подобен механичен подход към трейдърската работа неизбежно води до извода, че всеки един алгоритъм много по-успешно ще бъде изпълняван от софтуер. Наистина, за анализ на множество променливи и за възпроизвеждането на някаква последователност от действия, роботът категорично е по-подходящ. Но трейдингът не е само това. В настоящият момент на пазара винаги присъства голяма доза неопределеност, а това изисква мислене и адаптивност. А в това отношение трейдъра не може да бъде конкуриран от никоя експертна система.

Как можем да се превърнем в мислеща машина?

След като мисленето е важна част от уменията на смарт трейдъра, естествено възниква въпроса: как начинаещият да се научи на това. Отговор на този въпрос в традиционните обучения липсва. Никой не се занимава с обучението на самия трейдър, защото това е една необятна материя, а и няма статистика, която може да докаже поумняване. От много места ще чуете колко важна психологията, но никой не ви обяснява от какво произтичат менталните капани, които ви очакват, и как да се справите със самия себе си. А именно тук се корени печалния факт, че дългосрочно успешни са едва 5 % от трейдърите.

Какво може да запълни тази празнина?

По обичайния път на пробите и грешките, трейдърът неизбежно попада в блатото на загубите и отчаянието. И единствената алтернатива за него е сам да се измъкне. Това обаче е един труден процес, свързан с дълбока и продължителна трансформация. Тя изцяло променя възгледите на начинаещия, а заедно с това се променя и начина, по който човек възприема пазара и търгува. За да извърши тази трансформация обаче, на трейдъра му е необходим някой, който да го води. Някой, минал вече по този път. За мен този някой беше Тим – трейдъра милионер. Разговорите ми с него коренно преобразиха разбиранията ми за пазара и ми показаха работата на трейдъра в съвършено нова светлина. И не на последно място – те наместиха класическите ми знания.

Искате ли готови решения?

На десетки места в книгата „Уроци на трейдъра милионер“ се казва, че трейдърът трябва да мисли със собствената си глава. В нея няма да намерите готови решения, няма „гарантирани“ стратегии, няма прецизни теории нито пък сложна терминология. „Уроците“ са едно пътешествие от провалите към успеха. Това не е книга-теория, а книга за реалния трейдинг. Затова реших, че непременно трябва да разкажа за това мое израстване на българските читатели и то по същия непринуден начин, както то се случи и с мен в действителност.

Банер

✅✅✅ Бестселърът „Уроци на трейдъра милионер“ популярно пресъздава съвременни икономически теории относно поведенческите финанси и механизмите за взимане на търговски решения. 🏆🏆🏆

🔰🔰🔰 Съдържание, анотации и мнения – на лендинг страницата на книгата. 📙

 

Posted in Блог
Translate content - choose a language =>
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.