Холистичен трейдинг

Едно напълно естествено разбиране е трейдингът да резонира с ритъма на пазара. Промените в котировките на финансовите инструменти, от които трейдърите се опитваме да спечелим, не се случват изолирано, а са част от един цялостен процес. На пазара действат множество сили и тяхното съотношение се променя непрекъснато. Това изисква да следим пълната картина и да отчетем множество фактори, които могат да повлияят върху предстоящата промяна на цената. Това е един многостранен и непрекъснат процес, който се нарича холистичен трейдинг.