Menu Close

Тествам система за интрадей търговия

3 min to read

Тя е основана на холистичничния трейдинг и на „Уроци на трейдъра милионер“

Веднага след публикуването на Първи щрихи към холистичния трейдинг, трейдъри започнаха да ме питат дали в концепцията се включва и специфичен начин търгуване. Бързам да отговоря веднага и на всички: Да, имам система за холистичен трейдинг. Предвидил съм да я представя на вашето внимание, но първо аз самият трябва да я усвоя достатъчно добре и да й направя продължителен и успешен тест драйв.

02Intraday-Trading-

Системата стъпва изцяло върху анализ на ресурсите, които участват на пазара и е насочена към интрадей търговия. Работи се върху 15М или 30М и в нея участват елементи на Price action и VSA. Веднага трябва да си призная, че търговията на малки времеви рамки е една нова за мен материя, но практиката е установила, че именно на тях може добре да са открои концентрацията на големи по обем финансови ресурси. От друга страна, ресурсният анализ е доста динамичен, а изводите и прогнозите са с твърде кратковременен хоризонт. Веднага обаче трябва да уточня, че холистичната интрадей търговия няма нищо със скалпинга и много често има дни, в които не участваме.

Всички, които са чели поредицата „Уроци на трейдъра милионер“ си спомнят, че с Тим на няколко пъти разговаряме за това колко е важно да се играе в синхрон с големите пари, а в книга трета „Стратегия за печалба“  са намерили място и повече подробности за това как да „виждаме“ зад графиката.  За наше съжаление крупните играчи не оповестяват влизането си на пазара, но въпреки това те оставят определени следи, които можем да се научим да откриваме с помощта на обемите и реакциите на цената. Още там, по време на нашия разговор, трейдърът милионер ми загатна и за симбиозата между профила на пазара и двете популярни теории – Price action и VSA.

Сигурен съм, че мнозина от вас вече искат да ме попитат дали няма противоречие между Lucky break  и холистичната интрадей търговия. Да, на  пръв поглед такова противоречие съществува. Трейдърът милионер търси и отиграва  Lucky break  на дневна графика и твърди, че иска да търгува спокойно, без да се налага да прекарва много време пред монитора. В същото време обаче, той ми е споделил, че за отварянето на позиция очаква сигнал на доста по-малка времева рамка, ползвайки се от спомената по-горе симбиоза.

От своя собствен опит и от многобройните ми разговори с колеги съм стигнал до извода, че за болшинството от начинаещите по-подходяща от психологическа гледна точка е кратковременната търговия в рамките на ден или два. Затова, в  концепцията за холистичния трейдинг реших да включа именно такава система. Разбира се, ще има ситуации, когато холистичните входове ще бъдат с много по-голям времеви хоризонт, но в повечето случаи ще търсим таргета през същия или на следващия ден.

Вероятно мнозина вече са любопитни да научат в детайли системата за холистична интрадей търговия, но призовавам всички към търпение, защото искам да ви представя един завършен продукт – система, която съм проверил и веднага можете да практикувате. Докато този момент дойде никак не е излишно да си припомните още веднъж „философската“ страна на нещата, намерила място в книгите „Уроци на трейдъра милионер“. Използвам случая да припомня, че в пълното хартиено издание на поредицата са включени всички книги, включително и новата книга четвърта – „Машина за пари“.

Posted in Блог
Translate content - choose a language =>
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.