Menu Close

Структура и структурен анализ на пазара

4 min to read

В холистичния трейдинг разглеждаме тенденции, настроения и сътресения

Нека за момент да забравим думата тренд, макар това да е първото нещо, което трейдърите научават за пазара. От личен опит мога да ви уверя, че определението за тази ценова конфигурация по никакъв начин не помага на начинаещия да стане дълготрайно успешен. Дори напротив, макар тя да е изключително видима, нейното познаване по-скоро го обърква.

1411

Трендовете съществуват на всякакви времеви рамки. Имаме трендове на седмична и дневна графика, а имаме трендове на м5 и м15. Сами разбирате, че нямаме никакво основание да придаваме еднакво значение и на едните и на другите. Трейдърите от цял свят обаче знаят, че трендът е техен приятел и, търгувайки в неговата посока, те могат да изкарат пари. Ето поради тази причина се създава объркване – едни търгуват дневните трендове, други часовите, а трети и четвърти се стремят да ги хванат на малките графики. По този начин съвсем закономерно се стига до противоречието, че винаги част от трейдърите са продавачи, а други – купувачи в един и същи момент.

Затова в холистичния трейдинг ще занимаваме с трендовете много по-късно и то в съвсем практически план. Докато в началния етап от своето разбиране за пазара няма да ги разглеждаме, а вместо това ще използваме едни други термини, които да ни дадат доста по-ясна представа за движещите сили на пазара. Ще говорим за тенденции, настроения и сътресения. 

Да започнем с тенденциите

По своята същност тенденциите са доминиращото направление при разнопосочното движение, което обичайното състояние на пазара. Именно на базата на тенденциите, ние казваме, че пазарът е бичи, мечи или флетов.  Очевидно е, че тенденциите са доста устойчиви и дълготрайни графични конструкции и те най-ясно се очертават на дневна или седмична графика.

Изключително примамливо е да се отиграват възходящи или низходящи тенденции, защото в резултат на тях цената се премества с хиляди пипсове и печалбата от такива дългосрочни позиции би била твърде значителна. За съжаление обаче подобно изпитание е непосилно за трейдърите, а факторите, които ни пречат, са от най-различно естество. Без да претендирам за изчерпателност сред тях мога да посоча марджина, суапа, дълбоките и/или продължителни корекции и човешката психика.

Затова в практически план трейдърите са в състояние да се възползват само от една малка част от дадени възходящи или низходящи тенденции, а и никога не е ясно кога такива дългосрочни движения започват или свършват. Но дори и когато успяваме да отиграем част от някаква тенденция, ние трябва да започнем с това 

Какви са пазарните настроения

По своята същност пазарните настроения са непрестанно противоречиви. Във всеки един момент има и продавачи, и купувачи, а за определен период от време едните надделяват над другите. Сделките, породени от настроенията на пазарните участници, постоянно тласкат цената ту нагоре, ту надолу и това противоборство ясно се наблюдава на малките времеви рамки.

В този ред на мисли стигаме и до основното, което обследваме в холистичния трейдинг – структурата на пазара. Безспорен е фактът, че именно ресурсите, задвижени от купувачите и от продавачите са довели до дадена промяна на цената. Те са и основната движеща сила, която ще предизвика нейното изменение  в следващия момент. Те са и факторът, на който разчитаме да се изпълни нашата прогноза.

В този смисъл уверено може да се твърди, че за своите търговски решения ние НЕ можем напълно да се доверим нито на фундаменталния, нито на техническия анализ. Първият е само предпоставка за определени пазарни настроения, докато вторият е отражение на тези настроения, които вече са преминали. Единствено разпределението на ресурсите между купувачи и продавачи може да ни подскаже кой ще контролира цената в следващия момент от време и да ни даде преобладаваща вероятност да се случи едно или друго движение. Затова далеч по-практично е 

Да се фокусираме върху пазарната структура

Тук веднага, за да не се получи никакво объркване, трябва обърна внимание, че структурата не бива да се разглежда като някаква графична фигура, а като състояние на пазара – ресурси, предизвикали дадено движение, сила или слабост на пазарните участници, както и готовност за допълнителен натиск в определена посока. Затова холистичният трейдър следи фундамента, държи в съзнанието си техническата картина, но основното, което прави, е структурен анализ. Той държи ръка върху пулса на настроенията в настоящия момент и ги съпоставя с контекста на пазара от предишните няколко дни. Опитва се да проумее това, което е предизвикало промените в цените, както и трансформацията на финансовите ресурси, която се случва.

Именно на базата на структурния анализ, холистичният трейдър събира аргументи в полза на някаква краткосрочна прогноза и в подходящия момент и при подходящия сетъп отваря позиция.

Съществува и още една движеща сила на пазара. Споменахме я малко по-горе, но в холистичния трейдинг не се занимаваме с нея. Макар и да изглежда примамливо да се хване някое голямо движение, предизвикано от новина или друго събитие, 

Сътресенията не могат да бъдат предвидени

Често те предизвикват разнопосочни движения, а ресурсите, задействани по време на сътресение просто е невъзможно да бъдат прогнозирани. Затова в холистичния трейдинг се фокусираме само върху тези ситуации на пазара, когато имаме структура с относително по-голяма яснота, а ресурсите, включени в нея ни дават ясно изразено +СО.

П.П. Темата за вероятностите и +СО подборно се разглежда в „Стратегия за печалба“ – книга трета от поредицата „Уроци на трейдъра милионер“. Пълното хартиено издание можете да купите само в списание Трейдър.

bANER_4in1

Posted in Блог, Колеж за инвестиции и спекулации
Translate content - choose a language =>
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.