Menu Close

Смарт трейдърите правят разлика

5 min to read

Обичайно  трейдърите се фокусират върху промените на цените. Но всъщност по-голямо значение има кой стои зад тези движения.

Известно е, че имаме само два вида сделки – покупки и продажби. С някоя от тях отваряме позиция, а с обратната затваряме. Така е за всички участници на пазара. Дали става въпрос за малък индивидуален трейдър или за мастита корпорация, търговията винаги се случва по този начин – покупката на определен обем след известно време, на части или изцяло, трябва да се затвори и за целта този обем се продава. Напълно аналогична е процедурата и при продажбите – рано или късно тези сделки винаги завършват с покупка.

Горното е христоматийно правило, но причината да ви го припомням е важността на факта кой извършва въпросните покупки и продажби. Това разбира се няма никакво значение за пазара, защото той реагира винаги по един и и същи начин: щом покупките превъзхождат продажбите, цената се показва; и респективно – щом продажбите доминират над покупките, цената се понижава. Тези реакции ясно се виждат върху графиката, но за добрите решения на трейдърите отчитането на въпросните движения съвсем не е достатъчно.

Да поразсъждаваме какво се случва непрекъснато на пазара?

Да приемем за отправна точка 1 моментът, в който определени играчи с големи финансови възможности започват да купуват големи обеми от даден финансов инструмент. Те са купувачи и извършват масирани покупки. В резултат на това цената започва да се покачва. Това увлича още участници да купуват, в резултат на което котировките допълнително се повишават. След известно време (същия или някой от следващите дни) настъпва момент 2, в който играчите, започнали първоначално движението започват да излизат от своите сделки или с други думи – купувачите започват да продават. Тъй като техните обеми са големи, пазарът реагира напълно закономерно – цените се понижават.

Въпросното намаление на цената се забелязва от трейдърите и мнозина отварят къси пазарни поръчки. Обемът на тази продажби обаче не е чак  толкова голям, за да даде тласък за по-нататъшно понижение, в резултат на което цената остава във флет. С други думи, независимо от първоначалните силни продажби в точка 2 липсват достатъчно ресурси, които да подкарат цената в низходяща посока. Или иначе казано, пазарът остава в равновесие. Всички знаем, че подобно равновесие няма да продължи до безкрайност и рано или късно някакви нови големи обеми ще задвижат котировките в едната или другата посока. В тази ситуация вероятността за понижение на цената съвсем не е доминираща. А изводът се налага от само себе си:

Закриването на покупките не е достатъчно за продължително понижение на цената.

Затова нека да си представим някакъв последващ момент 3, в който крупни продавачи с големи обеми започват да продават същия този финансов инструмент. Този път пазарът също реагира напълно закономерно – цените отново се понижават.

Не само в нашите представи, но и в действителност ситуациите, обозначени по-горе с цифрите 2 и 3 външно напълно си приличат – на графиката се наблюдава понижение на цената. По еднакъв начин те провокират и  многобройните по-малки участници на пазара, които започват да скъсяват.  Във вероятностно отношение обаче двете ситуации коренно се различават. Докато в ситуация 2 продажбите са извършени от големите купувачи, които са затворили своите сделки и временно са приключили своето участие на пазара, в ситуация 3 продажбите на крупни продавачи. Те току що са влезли на пазара, очакват допълнително понижение и имат достатъчно ресурси да го постигнат. В този смисъл вероятността за намаление на котировките в ситуация 3 е много по-голяма. По-големи са шансовете и на малките трейдъри, които скъсяват в унисон с големите продавачи.

Графиката не прави разлика

Ако следим само ценовото движение, ние няма как да разберем кога зад покупките има купувачи нито пък кога продажбите са предизвикани от продавачи. Графиката не прави тази разлика, защото цената се подчинява само на доминирането на ордерите, без да отчита ролята на тези, които ги поставят. За малките участници на пазара обаче това е от решаващо значение, защото добри резултати може да ни донесе само следването на големите продавачи ли купувачи. Затова смарт трейдърите задължително правят тази разлика.

Моят учител трейдърът милионер много пъти ми е говорил по тази тема и неговите съвети се срещат на различни места в книгите. Още на втория ден след нашето запознанство той ми каза:

И тълпата, и големите играчи се изявяват на пазара по един и същи, затова отстрани е трудно да ги различиш едни от други. Но е много важно да направиш това разграничение, защото успешният трейдър винаги играе в синхрон с големите играчи. Затова работата на трейдъра НЕ е да гадае накъде ще тръгне пазарът, а да реагира адекватно на текущия момент – да изгледа търпеливо участието на тълпата и да се включи ЗАЕДНО с големите пари.

Вникването в същността на пазара обаче остава встрани от традиционните обучения, които се фокусират върху повърхността на графиката. Поради тази причина класическият технически анализ, макар и верен, не може да ни осигури предимство пред останалите на пазара. Не ни го дава и фундаменталния анализ. Когато отворим позиция и искаме да спечелим от нея ние НЕ разчитаме нито на някоя фигура от графиката, нито на някакви икономически новини или политически изказвания. Ние разчитаме цената да се придвижи от пазарните участници. Затова фокусът ни трябва да бъде именно върху тяхното поведение.

Затова за мен и за всички читатели „Уроци на трейдъра милионер“ допълват класическите знания, дават разбиране за същността на пазара и за важността на нашето поведение като пазарни участници.

Банер

✅✅✅ Бестселърът „Уроци на трейдъра милионер“ популярно пресъздава съвременни икономически теории относно поведенческите финанси и механизмите за взимане на търговски решения. 🏆🏆🏆

🔰🔰🔰 Съдържание, анотации и мнения – на лендинг страницата на книгата. 📙

Posted in Колеж за инвестиции и спекулации
Translate content - choose a language =>
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.