Напълно нормално е човек да квалифицира своите действия и резултати. Така постъпваме и в трейдинга. Това не може да се избегне, но е важно с какви думи и понятия го правим. На някого това може да стори някаква дребна подробност, но всъщност, начинът, по който се изразяваме, определя нашето отношение към работата и възприемането на случилото се.

Христоматийна истина е, че в трейдинга винаги ще ни сполетяват неудачи. Загубите на никому не са приятни и съвсем естествено трейдърът им слага етикета „лоши сделки“. Не смятам да ви убеждавам с красивите думи, че лошата сделка е добър учител, макар това да е самата истина. Дори нещо повече – загубите са нашия единствен учител. Искам да ви кажа нещо друго:

Не определяте сделките си като добри или лоши. Тези две понятия имат пряка връзка с нашите емоции и моментално предизвикват реакция –  страдаме за лошите резултати и се възторгваме от добрите. А и едното, и другото състояние не е добро за нашата трейдърска кондиция.

Вместо това моят съвет е да гледаме на своите сделки като правилни или неправилни. Сигурно ще ви се стори, че тази игра на думи нищо не променя, но всъщност не е така. Докато резултатът от сделката е подвластен на пазара, то влизането и излизането от позиция е изцяло в наша власт. А това означава, че пазарът прави една сделка добра или лоша, а нашите решения ги определят като правилни или неправилни.

Когато имаме ясно разписани правила и стриктно ги спазваме, ние ще правим правилни сделки. А това само по себе си ще носи удовлетворение и в крайна сметка – много повече добри (печеливши) сделки. Нашата основна цел е да „отглеждаме“ колкото се може  повече правилни сделки и да съсредоточим своето внимание върху процеса на търговия, а не върху резултата.

03_n