01

Давам си ясна представа, че холистичният трейдинг е разбиране и техника, напълно непознати за българските трейдъри. Затова тук ще се постарая да ви дам най-обща информация по въпроса, с изричната уговорка, че не мога да изчерпя темата в рамките на една статия, а още по-малко да ви покажа или науча как да търгувате холистично.

По своята същност холистичният трейдинг е проекция на пазара, който безспорно също е холистичен. Нито един инструмент или техника за търгуване не съществуват самостоятелно и откъснато от останалите. Те са взаимосвързани. Поради тази причина всяко едно значимо събитие, разтърсило инвеститорите в единия край на земното кълбо, мигновено отеква и на останалите световни пазари. Всъщност нещата са толкова глобални, че ние много често употребяваме думата пазар в единствено число, обозначавайки с това понятие целокупната търговия, извършвана виртуално почти 24 часа на денонощие, разпростираща се върху хиляди финансови инструменти и извършвана в десетки борси по света.

Тясно свързан с пазара е и всеки трейдър. Наистина, ние малките индивидуални участници не можем да повлияем на котировките със своите сделки, но, за да сме успешни в своята работа, трябва да резонираме с ритъма на случващото се или, както обичам да казвам, да пуснем пазара вътре в себе си. Макар това да изглежда лесно на пръв поглед, е необходимо доста време преди начинаещите да го постигнат. Веднага трябва да допълня, че навъртането на часове пред монитора не е гаранция за осъществяване на синхрон с пазара и мнозина трейдъри така и си остават чужди тела за този специфичен свят, в който парите бушуват като ураганни вълни.

По своята същност холистичният трейдинг е коренна противоположност на механичния. Голяма част от начинаещите въодушевено практикуват механични начини на търговия и дори гордо ги наричат стратегии. В действителност това са просто алгоритми с различна степен на сложност, в които сигналите се подават от показанията на индикатори, или иначе казано – от математическата обработка на отминалото движение на цената. Напълно естествено тези формули нямат способността на надникват в бъдещето и напълно лишават трейдъра от неговото най-силно оръжие – способността му да анализира и да проумява същността на нещата.

В този ред на мисли, неизбежно стигаме до въпроса: какъв метод на анализ се ползва в холистичния трейдинг. Истината е, че той не се основава нито на фундамент, нито на техника в чиста форма, а на липсващото звено помежду ми. Това, което движи пазарите, не са икономическите резултати, а настроението на пазарните участници – техните очаквания, притеснения, емоции и най-вече техните сделки. Да разчитаме само на икономическите новини или на графиката на вече отминалото ценово движение означава да си затворим очите за основният фактор, на който разчитаме да изпълни нашите прогнози – големите играчи на пазара и техните солидни капитали.

На война и на пазара всичко е позволено. Когато целта е да се завземат чужди активи, не може да се разчита на доброволни действия от отсрещната страна. Не може да се разчита също и на игра по правила. Затова теориите и стратегиите, които показват висока успеваемост върху графиката на отминалото движение, престават да работят толкова успешно в бъдещето, Неизвестното в трейдинга не са традиционните знания за пазара, а предстоящите действия на тези, които управляват крупните капитали или пък реакциите на тълпата. Защото именно от тях, а не от теориите, зависи накъде ще се премести цената.

От тази гледна точка холистичният трейдинг като разбиране, анализиране и отиграване е концепция максимално близка до същността на пазара и до силите, които го движат. Именно затова реших да започна поредица от публикации, в които ще ви представям елементи от тази концепция, както и конкретни начини за търгуване, адекватни на пазарната конюнктура, а не извлечени дълбокомислени теории. Много аспекти на холистичния трейдинг са залегнали в книгите „Уроци на трейдъра милионер“ и е много препоръчително да ги познавате преди да продължите заедно с мен нататък – към приложните аспекти на концепцията, които предстои да ви представям занапред.