Menu Close

Представям търговската система ХИТ

1 min to read

За 5 месеца тест на реална сметка тя показва отлични резултати.

Със задоволство мога да споделя, че завърших успешен тестов период на търговската система за холистична интрадей търговия. Както бях споменал, освен класическия технически анализ, в нея ползвам и структурен анализ на ресурсите, които участват на пазара. Това правя на платформата МТ4 върху 15М с помощта на елементи от Price Action и VSA.

hit

Напълно закономерно холистичната интрадей търговия може да бъде наречена ХИТ, като абревиатура на първите букви на нейното наименование. Но тя се оказа и истински хит, според резултатите, които успях да постигна. Работя върху създаването на системата от доста време, а тест започнах от м. юни т.г. Независимо от експерименталния характер, провеждам теста на реална сметка, която за пълна реалистичност е захранена с четирицифрена сума в евро. През всеки от изминалите пет месеца от тогава досега успях да постигна положителен финансов резултат.

Постигнатата доходност през всеки от изминалите месеци е средно повече от 11 процента.  Натрупвах тази сума месец след месец и така сумарната доходност за целия 5-месечен период стана повече от 70%. Подробна разбивка можете да видите на приложената диаграма:

Тест на търговската система ХИТ

Добрите резултати ми дават достатъчно основание да обявя официално системата ХИТ в публичното пространство и да започна да я систематизирам за провеждане на обучения. За тази цел ми трябва известен период от време, за да откроя най-съществените елементи от нея и да включа в курса само това, което е от практическа полза.

 

Системата ХИТ се основава на концепцията за холистичния трейдинг, която разработвам и популяризирам. Тя е закономерен етап от моето индивидуално развитие като трейдър и е дълбоко повлияна от уроците на трейдъра милионер, които изкарах и обстойно писах в поредица от четири книги със същото общо наименование, Всички те са събрани в пълното издание “Уроци на трейдъра милионер”.

Posted in Блог
Translate content - choose a language =>
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.