Menu Close

Нейно величество Графиката

1 min to read

Повечето трейдъри полагат колосални усилия да изучат тънкостите на техническия анализ и възприемат себе си като механични изпълнители на някакви „зависимости”, които обаче далеч не гарантират сигурността, присъща на теоремите в математиката. Запомни, трейдърите НЕ губят пари от незнание на техническия анализ.

[infobox size=14 icon=none000 type=info width=100% bgcolor=#FEF6D2 bordercolor=#FFD300 color=#444444 size=14 border=full style=square ]Това е откъс от Стратегия за печалба – книга трета от Уроци на трейдъра милионер.[/infobox]

Съсредоточаването върху линии, барове, индикатори и други помощни средства измества вниманието от същността на пазара, принизява ролята на човешкото присъствие ЗАД графиката и решаващото значение на човешкия фактор, който стои пред монитора и се „бори” за успех.

– В това ли се корени причината за големия брой неуспяващи трейдъри?

– Винаги и във всеки един момент – продължава Тим – на пазара действат две противоположни сили. Тези два вектора дърпат цената нагоре и надолу, а хронологията на това движение се запечатва върху графиката. Привържениците на техническия анализ наблюдават графиките, правят своите предположения за посоката на последващата промяна и взимат търговски решения…

Единствено в Смарт трейдърс помествам откъси от пълното издание.

– Но, както ти казваш – прекъсвам го аз, – познаването на техническия анализ НЕ е достатъчно за успешни сделки.

– Правилно отбелязваш – съгласява се трейдърът милионер! – Разковничето към професионализма НЕ е на повърхността на графиката. Изучаването на фигури, линии и индикатори е статичен подход за анализ на ценовото движение и той НЕ е достатъчен за разбирането на пазара. Тук се препъват всички начинаещи!

Професионалистите познават всички тези инструменти – продължава Тим, – но се фокусират ПОД повърхността на графиката, интересуват се какво е съотношението на движещите сили и кой от векторите е по-силен към настоящия момент. Това е динамичен подход за анализ на пазара.
Bij

Posted in Стратегия за печалба
Translate content - choose a language =>
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.