Ментална подготовка

Традиционно, обученията на начинаещите са насочени към анализа, отиграването и риск мениджмънта. Има много на брой теории, които се стремят да обхванат случващото се на пазара, и безброй стратегии за възползване от предстоящото развитие на цената. Независимо от големия обем на тези знания обаче, трейдърите продължават да грешат, тъй като психиката и мисленето им не са готови за предизвикателствата на пазара. Причината за това е една празнина в изграждането на трейдърите – менталната подготовка.