Menu Close

Контролът върху цената

6 min to read

Действията на хората и парите зад графиката – нагледен пример за това как купувачи и продавачи си прехвърлят контрола върху цената.

Контрол върху цената

В следващите редове ще представя практическо използване на концепцията за холистичния трейдинг и структурния анализ. Считам, че това е  твърде наложително, тъй като много от колегите решиха, че той се базира само на използването на обеми. Неотдавна споделих във фейсбук конкретен пример от моята търговия заедно със снимка, на която се вижда индикатор с профил на обема. Това се възприе твърде буквално и всички започнаха да ме питат „Как се нарича индикатора?“  Някои обаче написаха, че това са „сенки от миналото“, вероятно визирайки че отдавна са надживели използването на обеми и са се върнали към добрите стари графични фигури. А един уважаван колега изобщо не възприе структурния анализ като нещо новаторско, а причисли обемите към техническия анализ само по причина на това, че те също се визуализират върху графиката на цената.

Първо, нека да изясня, че обемите, които ползвам, в никакъв случай не включват всички сделки, извършени с дадена валутна двойка. Такава систематизирана информация просто няма.  Задоволявам с един малък сегмент от пазара – текущия фъчърсен контракт. Това разбира се е една малка част от „оборота“, но за сметка на това напълно прозрачна и на моменти много показателна.

Второ, трябва да направим разграничение между хоризонтални и вертикални обеми. Едните показват изтъргуваните контракти на определено ценово ниво за съответната сесия, ден или седмица и се представят като хистограма върху самата графика. В практическата си работа не ползвам тази хистограма, а само нивото с максималния обем за съответния ден. Другите обикновено се изобразяват под графиката и показват контрактите, изтъргувани за определен период от време. Така под всеки ценови бар се вижда неговата „тежест“. В практическата си работа съм се спрял на 15-минутна графика.

Дотук, нищо особено! Никаква трудност не е да се види нивото, където се натрупва обем, но тънкостта е в прочита на тази информация и най-вече в това как тя практически да се използва. Сериозна грешка е нивото, показано от обема, да се анализира само по себе си, откъснато от цената. Именно затова аз твърдя, че трейдингът трябва да бъде холистичен – обемът и цената да се възприемат като едно единно цяло. Напълно логично е двете да вървят ръка за ръка, защото изтъргуваните обеми променят цената, а зад динамиката на цената се крият търсенето и предлагането.

С други думи, движението на цената винаги е свързано с извършването на сделки, а на определени обемни нива много често може да се забележи реакция на цената. Това ясно се вижда върху графиката, но осъзнавайки, че този „прочит“ е нещо твърде различно от класическия технически анализ, реших да му дам специално наименование. Именно така се появи  термина „структурен анализ“ – за обозначаване на мисловния процес, фокусиран върху обследване на търсенето и предлагането и в отговор на въпроса

Кой контролира цената?

В арсенала на структурния анализ се ползвам от различни инструменти, но в следващия пример ще посоча само един от тях – ценовите екстремуми около нивата с максимални обеми. Различното разширяване или сгъстяване на 15-минутната графика позволява на екрана да се наблюдават от един ден до две седмици от ценовото движение. А за всеки един от дните имаме по една цена, по която са изтъргувани най-много контракти за този ден. Тези нива са показателни за съсредоточаването на ресурси и напълно логично те могат да послужат за база, от която да стартира ново движение. Именно около тези нива е и борбата за контрол върху цената. Графичен израз на тази борба са амплитудите на ценовите движения и локалните екстремуми, които цената прави в едното или другото направление. А всичко това сумарно показва силата или слабостта на купувачите или продавачите в този период от време.

Да разгледаме конкретен пример:

За тази цел избирам валутната двойка AUDUSD и по специално периода между 10 и 14 октомври 2016 г., през който един локален низходящ тренд се промени на възходящ. На долната снимка показвам графиката по начина, както обикновено я наблюдавам на МТ4, и участъка, на който детайлно ще се фокусираме.

clipboard01

На пръв поглед в маркирания участък няма нищо забележително, няма дори и някаква характерна графична фигура. Най-обикновена графика, по която погледът ти може да се плъзне и на която по нищо не личи как мечките през тези няколко дни са предали контрола върху цената на биковете. Но нека да направим структурен анализ на това, което се е случило в отбелязания период. За тази цел използвам друго изобразяване на 15-минутната графика и, както споменах в моето гостуване в предаването Boom & Bust по Bloomberg TV Bulgaria, преминавам от барове на свещи. Тук е добавена и информация за изтъргуваните обеми.

untitled-1

Вижте как цената с големи усилия прави нови минимуми на 11.10 и как това се случва в близост до максимално изтъргувания обем за съответния ден. Очевидно е, че мечките все по-трудно контролират цената и естествен резултат е възходящото движение, което се случва в края този и началото на следващия ден.  На 12.10 обаче имаме точно обратната ситуация. Виждаме как многобройните опити за повишение на цената се оказват неуспешни, което ни дава основание да мислим, че максималният обем за този ден не съдържа в себе си агресивна търсене. Дори напротив – продавачите се активизират и през този и в началото на следващия ден те агресивно свалят цената.

Веднага след това, в първата половина на 13.10. купувачите взимат категоричен превес и с две силни движения 1 и 2 успяват да повишат цената и тя „крачи“ с категорични екстремуми. В началото на 14.10. цената тестира нивото с максималния обем от предишния ден, след което реакцията е категорична – силното движение 3 ясно показва контрола на купувачите.

Какви изводи можем да направим?

Споделените разсъждения далеч не изчерпват арсенала на структурния анализ нито пък съдържат в себе си конкретните сигнали, които са ми дали основание да търгувам тази валутна двойка през този период.  Освен това напълно съзнателно изрязах лентата с вертикалните обеми отдолу, защото тази статия има за цел само да илюстрира връзката между обеми и цена, а не да прави пълен разбор на пазарната ситуация. Примерът не е избран и нарочно за тази статия, а е само един от тези, върху които работя през последната седмица. Задно с колеги от Европа редовно обсъждаме текущия пазар в комбинация с обеми и постваме в групата снимки с конкретни ситуации и сигнали. Но реших, че ще е полезно за българските трейдъри да открехна малко тази тема.

Дори и този схематичен структурен анализ ни дава възможност да направим няколко извода:

  1. Обръщането на един тренд обикновено не става изведнъж, а е свързано с натрупване на обеми и усилено противоборство между купувачи и продавачи.
  2. Нивата с максимални обеми за деня заслужват нашето внимание, тъй като често пъти около тях нещо с цената се случва.
  3. Холистичното разбиране за трейдинга и структурният анализ разглеждат пазара в неговата цялост, държат сметка за синергията между цена и обем и ни дават възможност да играем в синхрон с доминиращата движеща сила в настоящия момент, а това ни осигурява по-големи шансове за печалба.

Още в една от първи ни срещи трейдър милионер каза, че трябва да държим сметка за хората и парите ЗАД графиката. Само и единствено разгадаване на техните действия може да ни даде положително статистическо очакване за това, което предстои да се случи в следващ период от време. Разговори с преуспелия колега по тези въпроси водим както в първата, така и в третата книга от „Уроци на трейдъра милионер“. Всичките четири книги са събрани в пълното хартиено издание на поредицата.

Банер

✅✅✅ Бестселърът „Уроци на трейдъра милионер“ популярно пресъздава съвременни икономически теории относно поведенческите финанси и механизмите за взимане на търговски решения. 🏆🏆🏆

🔰🔰🔰 Съдържание, анотации и мнения – на лендинг страницата на книгата. 📙

Posted in Блог, Колеж за инвестиции и спекулации
Translate content - choose a language =>
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.