Menu Close

Кое е вашето предимство?

3 min to read

– Замислял ли си се, Стив, какво е твоето предимство пред останалите на пазара?

– Това са моите знания – отговарям аз като по учебник. – Благодарение на дългогодишен емпиричен материал са отделени някои типични ситуации, които дават превес на очакванията за последващо развитие на цената. Като технически анализатор аз търся тези ситуации върху графиките на търгуваните инструменти и когато ги открия, приемам това като възможност за участие.

– И кои от тях по-точно формират твоето индивидуално предимство?

– Има само някои неща, които внасят малко „ред” в хаоса на пазара – подхващам аз. – Тук кавичките са абсолютно наложителни, защото най-доброто, на което можем да разчитаме, е да получим от графиката само индикации за превес на някой от възможните сценарии.

– Тези възможности съвсем не са често явление, защото преобладават случаите, когато липсва достатъчно яснота за някой от възможните сценарии.

– Най-сигурното нещо в търговията на финансовите пазари е, че нищо не е сигурно. Във всеки един момент ние сме в пълна неопределеност относно това накъде ще се промени цената в следващия момент, защото нейното движение е функция на множество неизвестни, които никой не е в състояние да предвиди.

[infobox size=14 icon=none000 type=info width=100% bgcolor=#FEF6D2 bordercolor=#FFD300 color=#444444 size=14 border=full style=square ]Това е откъс от Настройки на ума – книга първа от Уроци на трейдъра милионер.[/infobox]

– Въпреки това милиони трейдъри, въоръжени със знания и кураж, залагат своите реални пари, понякога печелят, но САМО някои успяват да постигнат траен успех на пазара. Как, според теб, успяват те?

– Откриването на тези индикации е нещо много индивидуално за всеки трейдър и се развива и коригира с трупането на опит на финансовите пазари. Според моите наблюдения ние имаме три помощни средства, с които можем да получим временно предимство в своя трейдинг.

Тук подробно разказвам за трендовите канали, нивата на Фибоначи и за някои графични фигури, които статистически са доказали по-голяма успеваемост за една от двете посоки. През цялото време трейдърът милионер не ме прекъсва, явно с намерението да ме изслуша докрай.

– Всяко едно от изброените – подхваща Тим след моя открит урок –  съществува обективно на пазара и може да се открие на графиката на всеки един активно търгуван инструмент.

– Да, но за да го използваме като наше предимство, трябва да придобием способността да го видим и да го отличим от фалшивите сигнали. Това е субективно и зависи от нашия стаж и опит на пазара. Тази способност не можем да постигнем изведнъж, а се нуждаем от някакво „технологично” време, през което активно търгуваме на пазара, а мозъчните ни клетки обработват информацията от нашите наблюдения, опити и грешки.

Единствено в Смарт трейдърс помествам откъси от пълното издание.

Отговарям като добре подготвен ученик, който прилага и най-новите си знания, за да впечатли своя учител. Това обаче не възпроизвежда никакъв ефект. Вместо това Тим ме приземява.

– Всички трейдъри имат знания. Но за да спечелиш дори и 1 долар, някой друг трябва да го е загубил, а това не е действие, което човек върши по собствено желание. Заслугата за твоите печалби са не само твоите знания, но и грешките на други трейдъри. А това означава, че докато други грешат, ти трябва да си прав. Следователно, за да печелиш, трябва да имаш предимство пред останалите.
Bij

Posted in Настройки на ума
Translate content - choose a language =>
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.