Индивидуални стъпки към успеха

По собствен път стигнах до извода, че никакви знания НЕ могат да те усъвършенстват, ако НЕ ги осмислиш, възприемеш и приложиш. А това е една самостоятелна работа, при която обучаваш самия себе си, налагаш си сам определени принципи и доизграждаш собствената си личност. Това занимание беше съпроводено от чести дискусии между обучаващия и ученика вътре в мен. Препоръчвам тази „технология” за израстване, независимо, че някой психиатър може да я класифицира като проява на шизофрения.

Това е откъс от Програмиране на успех – книга втора от Уроци на трейдъра милионер.

Сега, когато слушам лекциите на Тим за програмирането на успеха, аз имам предимство пред останалите колеги. Новите знания, които научавам на семинара, с лекота се вписват в трейдърското мислене, което вече се е покълнало в моето съзнание. Не очаквам да получа готова рецепта, която да изпълнявам с гарантиран успех.

Единствено в Смарт трейдърс помествам откъси от пълното издание.

Трейдърът милионер НЕ ни сервира порция риба, а ни учи как да я ловим сами. За тази цел ние трябва да се обзаведем с всички необходими рибарски такъми, да сложим подходяща стръв на кукичката и да заседнем край реката. Въпреки цялата ни подготовка обаче, няма никаква гаранция, че още веднага ще се справим с риболова. Гаранцията е, че придобиваме едно ново умение, чрез което след време можем да се изхранваме.

Колегите на семинара за първи път се срещат с Тим и са изненадани от неговия начин на разсъждение и на преподаване. Те предварително знаят, че ще се обучават от един преуспял трейдър, но очакват да научат някакъв секрет, който да приложат в своята търговия и да предадат на своите ученици. Вместо това трейдърът милионер ги провокира с простота на своите разсъждения.
Bij