Всеки мери с финансовия си мащаб

– В много голяма степен резултатите зависят от мисловната нагласа на трейдъра. Когото си отвориш позиция от 10 000 EURUSD, резултатът от нея се варира с центове, долари или десетки долари. Ако позицията ти обаче е не 10 хиляди, а 10 милиона EURUSD, цифрите в резултата ще бъдат 1000 пъти по-големи. Смяташ ли, че ти лично си способен да гледаш как резултатът ти мърда със стотици, хиляди или десетки хиляди долари – както в положителна, така и в отрицателна посока.

– Смятам, че всеки може да „понесе” голямата печалба – отговарям аз, без да имам какъвто и да е опит с големи печалби.

– Ако тази печалба е от тотото и те връхлети изведнъж – сигурно ще я понесеш без особени проблеми. Но ако тя расте и намалява пред очите ти, пречупваш цифрите през своя финансов мащаб. От тази гледна точка, малцина могат да издържат всеки тик на цената да добавя или да изважда стотици или хиляди от резултата им.

Това е откъс от Настройки на ума – книга първа от Уроци на трейдъра милионер.

– Нормално, хората трудно могат да се абстрахират от „стойността” на парите, които формират финансовия им резултат.

– Затова аз твърдя, че финансовият мащаб на трейдъра има определящо значение за размера на постиганите от него резултати. Тези резултати са лимитирани от тавана на неговата психическа устойчивост и от това зависи каква цифра ще запише той в чека си.

– Ще се радвам да науча какво е финансов мащаб на трейдъра?

– Това е неговата житейска представа за парите. Всички хора имат някакъв финансов „мащаб” в главите си. Ти самият наскоро постави знак за равенство между пиповете и доларите. Всъщност резултатът в пипове е равен на резултата във валута само когато отворената позиция е била в размер на 10 000 единици.

Единствено в Смарт трейдърс помествам откъси от пълното издание.

– В началния период от усвояването на трейдинга финансовият мащаб предоставя защита срещу пресилване на акаунта и психиката на трейдъра. Всички ние идваме на финансовите пазари със своите представи от реалния живот. Ти самият каза – хората в България работят по няколко дни за 30-40 долара. Но дори и в Европа, където стандартът е по-висок житейският финансов мащаб не е много по-голям.

– Искаш да кажеш, че с индивидуалния си финансов мащаб ние „мерим” и своето участие на финансовите пазари.

– Точно така, финансовият мащаб е коефициентът, с който възприемаме действителността. Сами по себе си парите нищо не значат. Тяхната стойност е в това, което можем да купим с тях.
Bij