Вероятностно мислене

Има много отлични анализатори и малко на брой успешни трейдъри. Всеки трейдър задължително стъпва върху анализа, но изгражда успеха си чрез своето поведение на пазара в настоящия момент. Проблемът е обаче, че логиката не работи на финансовите пазари. Не върши работа и линейното мислене, с което обичайно боравим в живота. Работата на трейдъра е да прави пари в една вероятностна и променлива среда.